Vyhledávač na webu
Vyhledač Google

Admins:

Kyle

Eri

Santis

Moderators:

baraba

blazo

e-mail: 

dota.progaming@gmail.cz

TOPlist

 

Defense of the Ancients Clan web & Warez

 
 

Vysvětlivky, zkratky

I. Základní informace o herních módech

- Hlavní herní módy musí být vloženy do 15 sekund od začátku hry, jinak se automaticky zvolí Normal Mode.

- První hráč v seznamu může zvolit herní mód (standardně je to hráč na modrém slotu).
- Herní módy se vkládají do jednoho řádku bez jakýchkoliv mezer např. "-dmaridsc", nebo jako druhou možnost můžete zadávat příkazy s mezerami a pomlčkami mezi nimi např. "-dm -ar -id -sc".
- Nezáleží na pořadí příkazů. Hra sama pozná, který příkaz má být jako první a v případě špatné kombinace vám dá novou možnost zadat příkaz.


II. Základní herní módy

Normal Mode --> Team Pick

-allpick / -ap --> All Pick
Každý hráč si může zvolit libovolného hrdinu z libovolné taverny.

-allrandom / -ar --> All Random
Každý hráč dostane náhodného hrdinu z jakékoliv taverny. 

-teamrandom / -tr --> Team Random
Každý hráč dostane náhodného hrdinu z taverny jeho týmu.

-moderandom / -mr --> Mode Random
Náhodně vybere jeden z těchto módů: All Random, All Pick, Team Random a Normal Mode.

-leaguemode / -lm --> League Mode

-randomdraft / -rd --> Random Draft
Podle ankety na stránkách dota-allstars.com je tenhle mód nejvíce oblíbeným módem mezi hráči. (Anketa). K aktivování tohot módu je potřeba, aby na každé straně byl stejný počet hráčů. Je vybráno 22 náhodných hrdinů z celé mapy a jsou umístěny do dvou tavern, která je přístupná jak pro Sentinel, tak pro Scourge. Ostatní hrdinové jsou z mapy odebrány, stejně jako ostatní taverny. Hráči následně vybírají z těchto dvou tavern stejně jako v League Mode.

-voterandom / -vr --> Vote Random

-extendedleague / -xl --> Extended League

-singledraft / -sd --> Single Draft
Každý hráč si může vybrat jednoho ze tří náhodně vybraných hrdinů, hrdinové jsou vždy vybíráni tak, že jeden má jako primární vlastnost obratnost, jeden inteligenci a jeden sílu.

-captainsmode/-cm --> Captain Mode
Modrý a růžový hráč jsou kapitáni. Náhodná strana začíná výběr (dá se přednastavit) 


III. Přídavné herní módy 

- Můžete používat jakoukoliv kombinaci těchto módů až na vyjímky, které jsou uvedeny níže. 


-deathmatch / -dm --> Death Match


-reverse / -rv --> Reverse Mode

-mirrormatch / -mm --> Mirror Match


-duplicatemode / -du --> Duplicate Mode
Stejného hrdinu může mít více hráčů. 


-shuffleplayers / -sp --> Shuffle Players


-samehero / -sh --> Same Hero
Všichni hráči budou mít stejného hrdinu jako hráč na modrém slotu. 

-allagility / -aa --> All Agility


-allintelligence / -ai --> All Intelligence


-allstrength / -as --> All Strength


-itemdrop / -id --> Item Drop
Když zemřete, z náhodného slotu ve vašem inventáři vypadne předmět.

-easymode / -em --> Easy Mode
Věže jsou slabší, zkušenosti přicházeji rychleji, a dostanete dvakrát více goldu než normálně.

-nopowerups / -np --> No Powerups
Neobjevují se runy. 

-supercreeps / -sc --> Super Creeps


-onlymid / -om --> Only Mid


-notop / -nt --> No Top

-nomid / -nm --> No Middle
Na midu se neobjevují creepy. Věže jsou i nadále zranitelné.


-nobot / -nb --> No Bottom
Vespodu se neobjevují creepy (pravá lajna) Věže jsou i nadále zranitelné.


-noswap / -ns --> No Swap
Hráči si nemohou vyměňovat hrdiny.

-norepick / -nr --> No Repick
Příkaz -repick nelze použít.


-terrainsnow / -ts --> Terrain Snow
Změní plochu z trávy na sníh. Je to sice víceméně testovací mechanismus a ne moc často používaný.

-poolingmode / -pm --> Pooling Mode


-observerinfo / -oi --> Observer Info

Zobrazí extra informace pro rozhodčí, nebo hráče co sledují hru.


-miniheroes / -mi --> Mini Heroes
Hrdinové jsou poloviční.


IV. Vote Random příkazy

- Mohou být vloženy až do 30 sekund od vložení módu Vote Random.- Pokud není vybrána ani jedna možnost, jedna je vybrána náhodně automaticky. Pokud volba zkončí remízou, je vybrána jedna ze všech možností nehledně na to, které dvě byly nejvíce vybírány.

- Musí být vloženy odděleně. Můžete zvolit pouze jednu z těchto možností a jakmile jednu zvolíte, již nemůžete toto rozhodnutí měnit.


-option 1 --> Option One
Zvolíte první sestavu týmů.


-option 2 --> Option Two
Zvolíte druhou sestavu týmů.


-option 3 --> Option Three
Zvolíte třetí sestavu týmů. 


V. Herní příkazy

- Mohou být použity opakovaně během hry (až na vyjímky).
- Může je použít každý hráč.

-matchup / -ma --> Display matchup
Zobrazí který hráč kontroluje kterého hrdinu a jeho aktuální level. Zároveň ukazuje čas, kdy hráč opustil hru (pokud se tak stalo)

-ma
Viditelnost levelů


-movespeed / -ms --> Display movespeed
Zobrazí pohybovou rychlost vašeho hrdiny. 
-ms  

-creepstats / -cs --> Display creep stats
Ukáže kolik creepů jste zabili a zároveň kolik creepů jste denynuli. 


-cson --> Show Creep Stats scoreboard
Zobrazí statistky creepů v základním multiboardu.
Přejmenováno z -csboardon

-csoff --> Hide Creep Stats scoreboard
Hides creep stats from the title of the default multiboard.
Renamed from -csboardoff

-disablehelp --> Disable Help
Zruší možnost Chenova Test of Faith teleportovat vás do báze. Zakáže spojeneckému Furionovi zacastit na vás Sprout. Zakáže spojeneckému Harbinger vycastit na vás Astral Imprisonment.


-enablehelp --> Enable Help
Základně je zapnuto. Možno použít jen pokud chcete znovu aktivovat po zadání příkazu -disablehelp.


-unstuck --> Unstuck
Trvá 60 seconds, poté přemístí vašeho hrdinu zpět do báze.


-recreate --> Recreate
Použitelné pro N'aix, Terrorblade, Dragon Knight and Banehallow. Používá se, když jste poblíž fontány a ztratíte kontrolu nad svým hrdinou (problém s metamorphosis). Trvá 200 sekund. Dříve možnost použít i pro Leshraca, v nynější verzi je bug vyřešen.
IceFrog říká, že pro N'aix, je tento příkaz už zbytečný obzvlášť od té doby, co je N'aix .

-showmsg --> Show hero death messages
Standartně je tato funkce zaplá. Po smrti hrdiny vidíte text o jeho úmrtí.


-hidemsg --> Hide hero death messages
Při smrti hrdiny se nezobrazí žádný text.


-showdeny --> Show deny notification
Automatcky zapnuto pro observery.
Pokaždé když vy, nebo váš nepřítel denynete creepa, objeví se vykřičník barvy hráče, který creepa denynul.


-hidedeny --> Hide deny notification
Standartně je tato funkce zapnuta, slouží pouze k vypnutí -showdeny


-weather rain/snow/moonlight/wind/random/off --> Weather effects
Nastaví počasí tak, jak se vám líbí. 
-weather random každých 5 minut náhodně změní počasí.
-weather off vypne efekty počasí. 
-weather rain/snow/off
-weather moonlight/wind/random  

-denyinfo / -di --> Show deny info
Zapne -showdeny a -cson.


-deathon / -don --> Show Death Timer board
Automaticky zapnuto. Ukazuje čas, než se hrdina znovu respawne.


-deathoff / -doff --> Hide Death Timer board
Vypne -deathon.

-roll # --> Roll
Zobrazí náhodné integer mezi 0 (included) a #. Nahraďte # číslem mezi 1 a 2000.


-hideheronames / -hhn --> Hide hero names
Schová jméno hrdiny za jménem hráče v chatu. Pokud chcete někoho přidat do ignore, musíte nejdříve použít tento příkaz a tepre potom můžete využít příkaz /squelch jinak nefunguje.

-mute --> Mute kill sounds
Vypne zvuky.


-random --> Random
Vybere vám náhodného hrdinu. Nestojí žádné goldy.

-repick --> Repick
Dám vám možnost nového hrdiny. Tento příkaz jde použít pouze jednou a pouze v první minutě hry. Repick stojí normálně100 goldů, ale v módech -ar a -tr stojí 400 goldů. Pokud hrajete random mód, dostanete automaticky nového hrdinu, pokud hrajete mód, kde si vybíráte sami hrdinu, můžete si vybrat sami. Nefunguje v módu -lm.
Nelze použít, pokud je aktivován mód No Repick.

-gameinfo --> Game info
Zobrazí informace o herních módech, které jsou použity.

-afk --> AFK Info
Zobrazí jak dlouho jsou hráči neaktivní.


-kickafk # --> Kick AFK players
Kickne hráče, který je neaktivní více jak 10 minut. Nahraďte # číslem hráče. 


-apm --> Actions Per Minute
Zobrazí APM hráčů (Actions per minute - počet kliků za minutu).


-courier --> Courier icon
Zobrazuje ikonu slepičky, kterou můžete používat. 
 

-clear --> Clear screen
Vyčistí všechny zprávy na obrazovce.
 

-invokelist --> List Invoker's spells
Zobrazí list kombinací Invokerových kouzel.
 

-rollon -> Roll text on
Defaultne zapnuto. Pokud někdo použije tento příkaz, objeví se text všem. 


-rolloff -> Roll text off
Nebude se vám zobrazovat žándý text, pokud někdo použije příkat -roll


-music # -> Play music
Nechá hrát specifickou hudbu. Musíte mít zaplé zvuky pro tuto možnost. Místo # vpište jedno z následujících: off, random, nightelf1, nightelf2, nightelf3, human1, human2, human3, orc1, orc2, orc3, undead1, undead2, undead3, other1, other2, other3, other4, other5.


-water red/blue/green/default -> Water color
Změní vám barvu vody.

-quote # -> Citovat
Přehraje hlášku hrdiny, místo # doplňte číslo, -quote random přehraje náhodnou hlášku hrdiny. Tento příkaz bude vylepšen až bude použit u více hrdinů. Tuto možnost teď mají: Witch Doctor, Nightstalker, Alchemist, Silencer, Sniper a Rhasta, časem přibydou další


-itemswap x y -> Prohodit předměty
Prohodí mezi sebou dva předměty v inventáři. Místo „x" a „y" zadejte číslo podle numerické klávesnice místa v inventáři.

VI. Swap příkazy
- I když tyto příkazy jsou jen další herní, tak kvůli změnám ve swap systému si zaslouží vlastní sekci.
- Mohou být použity i vícekrát, ale pouze do 90 sekund od začátku hry.
- Nemohou být použity pokud je aktivován mód No Swap.

-swap / -swaphero --> Display hero's numbers
Zobrazí hrdiny, které je možno swapnout a zároveň jejich čísla, která musíte použít při zadání příkazu -swap.
-swaphero (stará verze) přidáno od verze 6.30
-swap

-swap 1/2/3/4/5 --> Swap
Vymění vašeho hrdinu s jiným hrdinou vašeho spoluhráče. Můžete tento příkaz použít i víckrát a můžete svého hrdinu swapovat i s více hráči víckrát. Číslo, které musíte zadat zjistíte pomocí příkazu -swaphero / -swap.


-swapcancel --> Cancel swap requests
Zruší všechny vaše žádosti o swap. Toto obsahuje jak vaše requesty, tak requesty vašich spoluhráčů, které jsou směřovány k vám.


-swapall --> Swap All
Pošle žádost o swap všem vašim spoluhráčům. Může být zrušeno pomocí příkazu -swapcancel.


VII. Různé příkazy
- Může být použit opakovaně během hry.

-fleshstr / -fs --> Flesh Heap Strength
Použitelné jen pokud máte Pudgeho. Ukáže kolik dostává síly z jeho schopnosti Flesh Heap.

-ha --> Hook Accuracy
Použitelné jen pokud máte Pudgeho. Ukáže vám přesnost používání vašeho hooku.


-fastrespawn/ -fr --> Faster Respawn
Creepy se objevují dvakrát rychleji než normálně.
IIX. Testovací příkazy

- První hráč v tabulce od vrchu zadává tento příkaz.

- Musí být vloženy odděleně, ale stále do 15 sekund od začátku hry.
- Mohou být použity pouze v Multi Playeru.

-test --> Test Mode
Povolí příkazy ze single player hry do multi player hry pro lepší testování.


IX. Anti-MapHack system

- První hráč v tabulce od vrchu zadává tento příkaz.
- Musí být vloženy odděleně, ale stále do 15 sekund od začátku hry.

-ah --> Anti-MapHack
Zapne protekci proti MapHacku. Vysoce experimentální funkce!!! Jakékoliv bugy prosím emailujte na IceFrog@gmail.com. Po použití tohot příkazu musíte použít jeden ze dvou módů -mode1 nebo -mode2,


-mode1 --> Basic Mode
Toto je základní verze, která funguje pouze na minimapě. Použijte pouze pokud máte problém s -mode2.


-mode2 --> Recommended Mode
Pokrývá většinu mapy a je to doporučená verze.
X. Single Player příkazy

- Mohou být použity pouze v Single player módu a nebo pokud je zapnut Test Mode.
- Mohou být pooužity opakovaně během hry.

-lvlup --> Level up
Přidá jeden level vašemu hrdinovi..


-refresh --> Refresh
Obnoví všechny cooldowny vašich kouzel a předmětů (i když nemají předměty žádný cooldown, stále je nemůžete dropnout z vašeho inventáře). Funguje v podstatě stejně jako Refresher Orb, s vyjímkou toho, že funguje na všechny vaše předměty a kouzla. Zároveň obnoví vaše HP a Manu.


-spawncreeps --> Spawn creeps
Spawne creepy pro Sentinel i Scourge. Nezáleží na tom, jestli se zrovna spawnují creepy standartně. 


-powerup --> Spawn runes
Spawne runy. Nezáleží na normálním spawnu run. Nová runa se neobjeví, pokud je již jedna na mapě, nebo pokud jedna už byla spawnuta před 5 sekundama.


-neutrals --> Spawn neutrals
Spawne neutralní creepy ve všechn oblastech, kde se normálně objevují. Nezáleží na normálním spawnu neutrálních creepů.


-kill --> Suicide
Zabije vašeho hrdinu.


-gold # --> Add gold
Přidá vám počet goldů, který zadáte. Místo # napište počet goldů, který chcete přidat. 


-noherolimit -> Multiple heroes
Dovolí vám vybrat si více hrdinů najednou, primárně pro video editory, kteří tento mód požadovali. Musí být vloženo v prvních 15 sekundách hry. 


-killall -> Kill creeps
Zabije všechny creepy.

-killsent -> Kill Sentinel creeps
Zabije všechny Sentinel creepy.


-killscourge -> Kill Scourge creeps
Zabije všechny Scourge creepy.

-time # -> Set time
nastaví denní čas. Místo # vepište číslo.


-trees -> Spawn Trees
Znovu se objeví mrté stromy.
 
Prohlášení o Cookies